Otázka

Drobný propagační předmět

Co se rozumí pod drobným propagačním předmětem, o kterém se zmiňuje Manuál pro publicitu? Jak máme postupovat, pokud se na takový předmět nevejdou všechna povinná loga?

Drobnými propagačními předměty se rozumí takové předměty na které nelze z prostorových důvodů vložit celé povinné minimum publicity, aniž by byla porušena minimální velikost log. Jsou jimi např. propiska, bonbon, klíčenka. Za drobné propagační předměty naopak nelze považovat deštník, hrníček, blok apod. - tedy takové předměty, na kterých je dostatek místa pro umístění log v dostatečné velikosti.

U drobných propagačních předmětů není nutné dodržovat všechny náležitosti povinného minima publicity OP LZZ, tj. v tomto případě lze vynechat text "Evropský sociální fond", "Podporujeme vaši budoucnost" a "www.esfcr.cz".