Otázka

Způsobilé výdaje ve výzvě 89

Co všechno lze zahrnout do výdajů - uvést konkrétní případy (lektor, rozličné služby, stavební úpravy, pomůcky, pracovní prostředky, noteebook, dopravní prostředky např kolo, diktafon, kopírku, knihy, tisk materiálů, stravenky, ubytování, cestovné.....apod)?

Výdajům relevantním pro rozpočet projektu je věnována metodika D5.

Při stanovování rozpočtu je třeba primárně vycházet z projektového záměru a dále rozpočet formovat dle pokynů a omezení výzvy a Metodiky způsobilých výdajů OP LZZ (D5).