Otázka

Analýza potřeb a aktuálních nedostatků k výzvě 89

Měla by být či je vhodné přiložit k projektu analýzu potřeb a aktuálních nedostatků v oblasti řešené problematiky? Měl by projekt vždy vycházet z takovéto analýzy nebo je možné analýzu provádět i v rámci projektu?

Jednotlivé aktivity projektu provedení analýz umožňují, v projektové žádosti je ovšem nutné prokázat potřebnost, užitečnost či cíle daného projektu – toto není možné relevantně prokázat bez detailní znalosti dané problematiky.