Otázka

Vzdělávání ve výzvě 89

Jestliže bude projekt zaměřen na aktivity B a G výzvy a využito bude také aktivity H (vzdělávání), mělo by veškeré vzdělávání plně navazovat jen na aktivity B a G? Může se jednat i o měkké dovednosti jako jsou např. komunikační dovednosti apod.?

Vzdělávání hrazené z finančních prostředků ESF musí bý navázáno na aktivity realizované v průběhu projektu.

Měkké dovednosti jakožto součást aktivit v rámci bodu G) teoreticky podpořeny být mohou – žadatel však musí dostatečně zdůvodnit potřebnost a návaznost daných činností na good governance.