Otázka

Akreditace školení v aktivitách A-G výzvy 89

Musí být školení prováděná v rámci aktivit A-G akreditovaná Ministerstvem vnitra?

Podmínkou realizace školení je jejich návaznost na některou z předchozích aktivit Výzvy. Akreditace ze strany MV ČR není třeba.