Otázka

Zadávání veřejných zakázek - technologická centra

V jakém režimu se mají zadávat veřejné zakázky na vybudování technologického centra? Je nutné zadávat všechny části výzvy (aktivity) v rámci jednoho výběrového řízení, resp. v režimu odpovídajícímu součtové ceně všech částí výzvy (aktivit) dohromady? Nebo je možné tendrovat jednotlivé části výzvy (aktivity) samostatně?

Mezi jednotlivými částmi výzvy kromě Vnitřní integrace úřadu existuje věčná souvislost; tzn. části I., II. doporučujeme soutěžit společně, tzn. vyhlásit jedno výběrové řízení rozdělené na části/dílčí plnění. Dodavatelům pak můžete umožnit, aby podali nabídku na všechny nebo pouze na některé části/dílčí plnění. Pokud zadavatel vyhlásí několik samostatných výběrových řízení na tyto aktivity, vystavuje se riziku, že tato skutečnost bude posouzena jako účelové dělení zakázek. Za účelem eliminace tohoto rizika je nutné, aby všechna tato samostatná VŘ byla vyhlášena v režimu odpovídajícímu součtové hodnotě všech těchto aktivit.

Z hlediska časové souvislosti je třeba zvážit také předvídatelnost jednotlivých zakázek - pokud má zadavatel vytvořen plán na vybudování technologického centra (tzn. jedná se o plánované aktivity), byť rozložené do několika let, je na místě takovou veřejnou zakázku zadávat jako jeden celek, tedy jedinou veřejnou zakázku. Tímto plánem není pouze žádost o dotaci ale např. také případný plán na vybudování technologického centra schválený zastupitelstvem obce; tzn. že v případě zadání dvou a více zakázek z důvodu „časové nesouvislosti zakázky“ je třeba, aby zadavatel předložil zdůvodnění, proč takto postupoval a v čem spatřuje časovou nesouvislost.

Příklady:

Příklad pro TC ORP: Výběrové řízení na části/ dílčí plnění:

Pouze část III. (aktivita) výzvy – Vnitřní integrace úřadu, může být tendrována samostatně, neboť není splněno kritérium věcné souvislosti.

Projekt bude podán na všechny 3 části (aktivity) výzvy. Vypsána tedy budou 2 výběrová řízení:

  • VŘ č. 1: rozdělené na dvě části dílčí plnění:

1)      část I. výzvy - Zřízení technologického centra ORP, včetně zajištění povinných služeb

2)      část II. výzvy - Pořízení elektronické spisové služby ORP a řešení spisové služby obcí ve správním obvodu ORP

  • VŘ č. 2: III. část výzvy – Vnitřní integrace úřadu¨

Příklad pro TC kraje: Výběrové řízení na části/ dílčí plnění:

Pouze část IV. (aktivita) výzvy – Vnitřní integrace úřadu a integrace ISVS, může být tendrována samostatně, neboť není splněno kritérium věcné souvislosti.

Příklad: Výběrové řízení na části/ dílčí plnění

Projekt bude podán na všech 6 částí (aktivit) výzvy. Vypsána tedy budou 2 výběrová řízení:

  • VŘ č. 1: rozdělené na 5 částí/dílčích plnění

1)      část I. výzvy - Elektronická spisová služba

2)      část II. výzvy - Digitální mapa veřejné správy

3)      část III. výzvy - Digitalizace a ukládání dat

4)      část V. výzvy - Datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje Business Intelligence

5)      část VI. výzvy - Zřízení technologického centra na úrovní kraj (TCK), včetně zajištění povinných služeb

  • VŘ č. 2: část IV. - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS