Otázka

Povinnosti příjemce, pokud náklady na projekt činily méně jak 500 000 EUR

Jaké povinnosti má příjemce, pokud náklady na projekt hrazené z veřejných prostředků činily méně jak 500 000 EUR?

Označit hmotné výstupy projektu:

  • symbolem Evropské unie (vlajka EU) v souladu s grafickými normami používání tohoto symbolu,
  • symbolem Integrovaného operačního programu (logo),
  • informací o finanční účasti Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj.
  • prohlášením Řídícího orgánu IOP ve znění: „Šance pro Váš rozvoj“.

Toto pravidlo platí například pro propagační předměty.