Otázka

Rozeslání výzvy k podání nabídek

Jak nejlépe rozeslat výzvu k podání nabídek?

Způsobů je několik:

  • Email – nechat si potvrdit doručení emailu, tzv. doručenku (potvrzení o přečtení není třeba).
  • Přes datovou schránku.
  • Pošta – doporučeně (je třeba doložit podací lístek).