Otázka

Stanovení předpokládané hodnoty zakázky

Jak stanovím předpokládanou hodnotu zakázky?

Při určování předpokládané hodnoty zakázky je zadavatel povinen postupovat hospodárně a zboží a služby pořizovat za cenu obvyklou v místě plnění zakázky.

 Zadavatel je povinen využít jeden z těchto způsobů:

  • Vycházet z ceny zakázek s obdobným plněním.
  • Udělat průzkum cen v místě plnění zakázky, a to takovým způsobem, aby žádného z dodavatelů nezvýhodnil (např. součástí dotazu nesmí být zadávací dokumentace)

Jakým způsobem zadavatel k předpokládané hodnotě došel je předmětem kontrol.