Otázka

Zákony a předpisy

Které zákony a předpisy je nutné při zadávání veřejných zakázek dodržovat?

Základním dokumentem je Zákon o veřejných zakázkách, dále Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU a podmínky dané výzvy. Řídíte se také interními předpisy, které však nesmí být v rozporu se Zákonem a Závaznými postupy. Obecně tedy platí, že zadavatel musí respektovat požadavky všech předpisů, které jsou pro něj závazné (např. u nadlimitní zakázky spolufinancované ze strukturálních fondů EU to bude zákon, Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU i interní předpisy, u zakázek malého rozsahu pak interní předpisy a Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU).