Otázka

Kontrola dokumentace k VZ

Jaká dokumentace bude v případě veřejné zakázky kontrolována?

Kontrolovat se bude zejména:

  • Záznam o stanovení předpokládané hodnoty.
  • Výzva k podání nabídky (zadávací dokumentace) + potvrzení o převzetí (dodejky apod.).
  • Nabídky podané uchazeči.
  • Jmenování komise pro otevírání obálek/komise pro hodnocení nabídek+ čestná prohlášení členů.
  • Zápis o otevírání nabídek obálek/posouzení a hodnocení nabídek.
  • Rozhodnutí o oznámení a o výběru nejvhodnější nabídky.
  • Smlouva (oznámení o uzavření smlouvy).
  • Doklady o zveřejnění jednotlivých kroků – např. zveřejnění zahájení zadávacího řízení na www.esfcr.cz (print screen).

Zadavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci vzniklou v souvislosti se zadáváním zakázky a záznamy o elektronických úkonech související s realizací zakázky.