Otázka

Zveřejnění výzvy k podání nabídky

Kde se dá zveřejnit výzva k podání nabídky?

Na webu www.esfcr.cz. Dále je třeba Výzvu zveřejnit i na dalších místech, pokud to závazné předpisy vyžadují. U zakázek zadávaných v režimu zákona to může být profil zadavatele (zjednodušené podlimitní řízení), centrální adresa (otevřené řízení) atd. Doporučujeme vždy zveřejňovat i na webových stránkách zadavatele.