Otázka

Správné pořadí log

Jaké je správné pořadí log povinného minima publicity?

Při použití standardní řady log, které je ke stažení na webu (ve formátu AI a JPG), je pořadí definováno takto:

  • logo ESF v ČR s vlajkou EU a nápisem „Evropská unie“,
  • za ním (pod ním) logo OP LZZ,
  • a nakonec logo realizátora projektu.

Pokud je součástí této řady i logo příjemce projektu, nesmí být větší než zbývající loga a vždy musí být dodrženy předepsané rozestupy log.

Při používání log nezapomínejte na ostatní body „Povinného minima publicity OP LZZ“, tedy text Evropský sociální fond, motto Podporujeme vaši budoucnost a odkaz na webové stránky www.esfcr.cz.