Otázka

Zásady použití log

Co je nutné při používání log povinného minimu publicity OP LZZ dodržovat?

Zásady použití log definuje zejména Manuál vizuální identity: správné řazení log, barevnost, odstupy, minimální velikost, typ písma atd. Každé logo se vždy používá jako celek a je nepřípustné jakkoliv měnit jeho proporce a barevnost.

Kromě povinných log lze použít pouze logo příjemce a/nebo projektu – loga partnerů a dodavatelů (kromě poskytovatelů sociálních služeb u velkých, individuálních projektů) se nesmí používat (v případě potřeby ale lze uvést název partnera/dodavatele formou textu).