Otázka

Kde používat loga

Kde všude je třeba loga povinného minima publicity OP LZZ používat?

Povinná loga je obecně třeba používat na všech dokumentech spojených s projektem (minimálně na přední straně) a na materiálech/předmětech hrazených z projektu, nemusí být ale úplně všude.

  • ANO: smlouvy, zadávací dokumentace, letáky, brožury, propagační předměty, prezenční listiny atd.
  • NE: kancelářské potřeby pro běžnou administrativu, faktury a objednávky (generované strojově)