Otázka

Povinné minimum publicity OP LZZ

Co je povinné minimum publicity OP LZZ?

Povinné minimum publicity OP LZZ je několik prvků (log), které musí příjemce používat:

  logo_OPLZZ_hor.JPG

a) logo Evropského sociálního fondu

b) text „Evropský sociální fond v ČR“ - text může být součástí loga Evropského sociálního fondu nebo může být umístěn samostatně

c) logo Evropské unie s textem „Evropská unie“

d) logo Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

e) motto „Podporujeme vaši budoucnost“

f) odkaz na webové stránky ESF www.esfcr.cz

Na drobné propagační předměty je nutné umístit minimálně body a), c) a d)

Logo MPSV nebo MV a věta „Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR“ není součástí povinného minima publicity.