Otázka

Copyright a odkaz na web dodavatele v brožurách

Může být v brožurách sloužících ke školení v rámci projektu použit copyright a odkaz na web dodavatele?

Ano, pokud dodavatel nepoužije své logo, tak odkaz na web ani copyright nejsou zakázány. Upozorňujeme, že alespoň na přední straně je nutné použít řadu log povinného minima publicity dle Manuálu pro publicitu.