Otázka

Publicita ve školicích místnostech a na certifikátech

Jak máme dodržovat publicitu ve školicích místnostech a na certifikátech u kurzů, které jsou veřejně přístupné, případně když jde o mezinárodně uznávané certifikáty? A co když chce své logo na certifikátu použít dodavatel?

Obecně je třeba označovat místnosti, kde se konají semináře, povinnými logy. Obdobně je třeba označit logy certifikáty. Zároveň platí, že loga dodavatelů na certifikátech být nesmí (použít lze pouze text názvu atp.). Označení školicích místností a certifikátů ale není třeba vyžadovat u kurzů, které jsou pořádány pro veřejnost, nikoli konkrétně pro příjemce.

  • ANO: kurz pořádaný konkrétně pro příjemce.
  • NE: kurz pro veřejnost, kterého se příjemce pouze účastní.

Dále pokud se jedná o certifikát, kde existuje odůvodnění pro to, že loga nemohou být použita (např. mezinárodní zkouška, řidičské oprávnění), musí být zúčastnění informováni o tom, že se vzdělávají z peněz OP LZZ, jinou formou. Nejlépe je k certifikátu přidat vlastní list (certifikát) s logy, který bude o této skutečnosti informovat.

Co se týče log dodavatelů na certifikátech u kurzů pořádaných pro konkrétní příjemce, logo dodavatele být uvedeno nesmí – je třeba vyžadovat certifikát, kde je dodavatel zmíněn bez loga, formou textu. Řada firem chce svá loga na certifikátech mít s odkazem na to, že se jedná o akreditovaný kurz MŠMT, nicméně MŠMT formát certifikátu podle všeho nijak nespecifikuje.