Otázka

Dodatečné označení účetních dokladů

Může být označení účetních dokladů číslem projektu a názvem operačního programu na originál faktury příjemce provedeno až dodatečně, nebo tento text musí být na faktuře již od dodavatele?

Označení faktury se může provést dodatečně (např. razítkem, psaným textem).