Otázka

Které dokumenty musí být označeny logy

Které dokumenty, materiály, předměty je třeba označit povinným minimem publicity OP LZZ?

Na všech informačních, školicích a propagačních materiálech musí být umístěno kompletní povinné minimum publicity OP LZZ, tj. se může jednat o:

  • - letáky, brožury, publikace,
  • - propagační předměty,
  • - webové stránky projektu (v současné době jedním z nejvýznamnějších nástrojů pro   informování veřejnosti),
  • - prezenční listiny, pozvánky, prezentace, certifikáty,
  • - hlavičkový papír (písemná korespondence spojená s projektem),  
  • - smlouvy, zadávací dokumentace,
  • - šanony a desky s dokumenty spojenými s projektem (lze např. samolepkou)
  • a další materiály vztahující se k projektu.

Výjimku tvoří dokumenty, do kterých nelze loga z technických důvodů vložit (strojově generovaná faktura, objednávka atp.). Na fakturách je ale třeba uvést, že se jedná o výdaj financovaný z OP LZZ, projektu č. xxx, viz Příručka pro příjemce.

Loga dále není třeba uvádět na kancelářských potřebách (např. „košilky“ k účetním dokladům, interní žádanky na nákup věcí nebo služeb) pro běžnou administrativu.

Povinná loga musí být umístěna minimálně na přední straně tištěných materiálů.

Dále musí být povinnými logy označeny všechny školicí místnosti (tedy místnosti, které navštěvují účastníci projektu) a vybavení spolufinancované z OP LZZ – označení musí být dostatečně velké, dobře viditelné a čitelné (větší cedule, plakát, roll-up, samolepka atp.). Označena by měla být také místní kancelář realizace projektu apod.