Otázka

Odcizení majetku pořízeného z dotace

Jak máme postupovat, jestliže nám byl odcizen majetek pořízený z dotace?

Za odcizený majetek je potřeba pořídit náhradu, aby byl plněn účel projektu. Tato podmínka platí jak v době realizace projektu, tak i v době udržitelnosti. Náklady související s nákupem nahrazovaného majetku kryje příjemce ze svých vlastních zdrojů (nikoliv ze zdrojů dotace) nebo z pojistného plnění. Pojistné plnění není příjmem projektu.

Doporučujeme pro zajištění auditní stopy uložit do složky projektu veškeré dokumenty související s odcizením majetku, např. nahlášení na policii, zápisy a protokoly od policie, nahlášení pojistné události.