Otázka

Povinnosti vyplývající z Nařízení č. 1828/2006

Jaké povinnosti vyplývají z Nařízení č.1828/2006 ?

Povinnosti vyplývající z nařízení č. 1826/2006 jsou následující:

  • informovat příjemce podpory a širokou veřejnost o tom, že daný projekt je spolufinancován z EU - dodržovat povinné minimum publicity;
  • poskytnout souhlas se začleněním na veřejně přístupný seznam příjemců.