Otázka

Zadávací dokumentace x výzva k podání nabídek

Jaký je rozdíl mezi zadávací dokumentací a výzvou k podání nabídek?

Obecně platí, že Výzva k podání nabídek obsahuje všechny relevantní informace a zadávací dokumentace pak tyto informace rozvádí. U veřejných zakázek malého rozsahu platí, že Výzva k podání nabídek musí být zpracována vždy, vypracování zadávací dokumentace je dobrovolné, pokud zadavatel neuvedl všechny informace již ve Výzvě. U zakázek zadávaných v režimu zákona se zadavatel řídí pokyny zákona, kde je vymezeno, které zadávací dokumenty musí být vytvořeny.