Otázka

Označení eletronických materiálů

Jaká pravidla musí splňovat elektronické materiály (např. webové stránky)?

Elektronické materiály jako jsou webové stránky, prezentace, databáze, newslettery, apod., musí být označeny symbolem Evropské unie, symbolem IOP a odkazem na finanční spoluúčast Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj včetně prohlášení Řídicího orgánu IOP ve znění: „Šance pro Váš rozvoj“. Příslušná záložka webových  stránek navíc musí obsahovat aktivní odkaz na www.strukturalni-fondy.cz/iop.