Otázka

Označení nakoupených zařízení

Jak máme označit nakoupená zařízení?

Stačí označit cedulí, samolepkou, která musí obsahovat:

a)symbol Evropské unie (vlajka EU) v souladu s grafickými normami používání tohoto symbolu,

b) symbol Integrovaného operačního programu,

c) informaci o finanční účasti Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj,

d) prohlášení Řídícího orgánu IOP ve znění: „Šance pro Váš rozvoj“.

Toto pravidlo platí například pro propagační předměty. V případě např. tiskárny nebo počítače uveďte také číslo projektu.

Ozna__en___za____zen__.JPG