Otázka

Označení místností

Musíme označovat místnosti, kde probíhá školení, a jiné akce, které jsou součástí projektu?

Ano, školicí místnost nebo i místnost, kde se koná konference apod., musí být označena symbolem Evropské unie a symbolem Integrovaného operačního programu. Dále musí být označeny také všechny materiály týkající se této akce symbolem Evropské unie a informací o finanční spoluúčasti Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu a prohlášením Řídícího orgánu IOP ve znění: „Šance pro Váš rozvoj“. Takovými materiály mohou být pozvánky, plakáty, vstupenky, prezenční listiny, vzdělávací podklady, elektronické prezentace, inzeráty nebo tiskové zprávy.

  • Velkoplošná reklamní tabule - příklad

Velkoplo__n___reklamn___tabule.JPG

  • Pozvánka na tiskovou konferenci - příklad

Pozv__nka_na_tiskovou_konferenci.JPG