Otázka

Vhodný výběr propagačních předmětů

Jaké propagační předměty mohu v rámci projektu pořídit?

Při výběru propagačních předmětů se zamyslete nad vhodností propagačního předmětu vzhledem k projektu, jeho zaměření, aktivitám, cílové skupině, velikost atd. (například zapalovač není vhodný propagační předmět). Myslete na to, že propagační předmět by měl svou povahou co nejvíce reprezentovat váš projekt.

Dále je třeba dělat pouze takové propagační předměty, na která se vejde povinné minimum publicity IOP – nelze následně argumentovat, že loga na propagačním předmětu nejsou, protože se na něj nevejdou. Zároveň musí být dodržena minimální velikost log (logo IOP musí mít minimálně 15 mm na šířku).