Otázka

Označení formou rytiny

Můžeme propagační materiál označit formou rytiny?

Ano, metoda rytiny nebo vtlačení se při dodržení pravidel publicity dají použít, nicméně loga musí být dobře čitelná.