Otázka

Logo příjemce

Můžeme použít logo příjemce?

Logo příjemce použít můžete. Pokud ho však použijete, tak musíte dodržet pokyny dané Pravidly pro provádění informačních a propagačních aktivit (např. nesmí být větší než logo EU).