Otázka

Povinnosti příjemce, pokud náklady na projekt dosahovaly více jak 500 000 EUR

Jaké povinnosti má příjemce, pokud náklady na projekt hrazené z veřejných prostředků činily více jak 500 000 EUR a který spočíval ve financování infrastruktury nebo stavebních prací?

1) Umístit velkoplošný reklamní panel v místě a v době realizace projektu

Rozměry reklamního panelu by měly odpovídat významu projektu, obecně doporučujeme alespoň 2 x 2 m, a musí obsahovat tyto údaje:

 1. symbol Evropské unie (vlajka EU) v souladu s grafickými normami používání tohoto symbolu,
 2. odkaz na spoluúčast Evropské unie na financování projektu,
 3. odkaz na Evropský fond pro regionální rozvoj: „Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj“ nebo obdobná věta se stejným významem,
 4. prohlášení Řídícího orgánu IOP ve znění: „Šance pro Váš rozvoj“,
 5. symbol Integrovaného operačního programu (logo),
 6. logo poskytovatele dotace, který se na financování projektu podílí,
 7. název projektu.

Informace uvedené pod body 1. – 4. musí zabírat alespoň 25 % celkové plochy panelu.

Panel musí být umístěn po dobu realizace projektu na přístupném a dobře viditelném místě. Jestliže kontraktor nebo partner projektu nainstaluje na místě realizace reklamní tabuli oznamující jejich vlastní účast na financování projektu, musí být pomoc Evropské unie oznámena na zvláštním panelu.

Tuto povinnost však nemusí dodržovat příjemci projektů spočívajících ve financování datové/informační infrastruktury. Zde postačí informace o projektu zveřejněná na webových stránkách příjemce.

2) Umístit dobře viditelnou a dostatečně velkou stálou vysvětlující tabulku v místě realizace projektu, kterou je příjemce povinen nahradit velkoplošný reklamní panel (nejpozději do 6 měsíců po ukončení realizace projektu)

Tabulka musí obsahovat:

 1. symbol Evropské unie (vlajka EU) v souladu s grafickými normami používání tohoto symbolu,
 2. odkaz na spoluúčast Evropské unie na financování projektu,
 3. odkaz na Evropský fond pro regionální rozvoj: „Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj“ nebo obdobná věta se stejným významem,
 4. prohlášení Řídícího orgánu IOP ve znění: „Šance pro Váš rozvoj“,
 5. symbol Integrovaného operačního programu (logo),
 6. logo poskytovatele dotace, který se podílí na financování projektu,
 7. slovo "projekt" a název projektu.

Informace uvedené pod body 1. – 4. musí zabírat nejméně 25 % tabulky.

Tuto povinnost musí dodržet i příjemci projektů spočívajících ve financování datové/informační infrastruktury.

Rozměry tabulky by měly odpovídat významu projektu, minimální velikost doporučujeme 300 x 400 mm. Tabulka musí být vyhotovena z materiálu trvalé hodnoty (např. kov).