Otázka

Pravidla pro používání log

Jaká pravidla je nutné dodržovat při používání log?

Symboly Evropské unie a Integrovaného operačního programu musí být nedílnou součástí veškerých informačních a propagačních prostředků týkajících se projektů financovaných z prostředků Evropské unie, přičemž musí být dodržena následující pravidla:

  • symboly musí být vždy uvedeny na viditelném místě,
  • u tiskových materiálů musí být vždy na titulní straně,
  • při používání současně s jinými logy nebo znaky se umísťují symboly EU a IOP jako první,
  • při používání současně s jinými logy nebo znaky se umísťují symboly EU a IOP jako první, v pořadí logo IOP poté logo EU, poté další loga,
  • stejné pravidlo platí i při umístění svisle pod sebe,
  • ostatní loga nebo znaky nesmí být větší než symboly EU a IOP,
  • odkaz na finanční spoluúčast Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj a prohlášení Řídícího orgánu IOP ve znění: „Šance pro Váš rozvoj“ musí být užíván vždy společně se symboly EU a IOP.

Příjemce volí dle svého uvážení všechny aktivity, které bude realizovat tak, aby odpovídaly charakteru projektu. Vždy ale musí označit všechny relevantní aktivity, tzn., například v případě tisku materiálů tyto dokumenty musí mít všechna příslušná loga a sdělení, v případě vydání tiskové zprávy musí obsahovat informace o podílu EU a Evropského fondu pro regionální rozvoj na spolufinancování aktivity atp.