Otázka

Vznik povinnosti provádět publicitu

Kdy vzniká povinnost provádět publicitu?

Pravidla publicity pro příjemce jsou závazná od vydání řídicího dokumentu (Právního aktu).