Otázka

Nařízení č.1828/2006

Jaké povinnosti vyplývají z Nařízení č.1828/2006?

  • povinnost informovat příjemce podpory a širokou veřejnost o tom, že daný projekt je spolufinancován z EU – dodržovat povinné minimum publicity
  • povinnost poskytnout souhlas se začleněním na veřejně přístupný seznam příjemců