Otázka

Program za období 2008 - 2012

V rámci programů v EDS - SMVS (př. 112210) za období 2008 – 2012 dle vyhl. 560 ve znění 11/2010, Pokynu MF nelze zahájit akci (projekt), která nekončí do 31. 12. 2012. Jak ale postupovat, pokud bude projekt realizován do r. 2013?

Příjemce, který má schválen tento program (tj. do 31.12.2012), by měl zažádat o změnu programu a jeho prodloužení do 31.12.2014.