Nalezené otázky

‹‹      1 2 3 4      ››

Označení nakoupených zařízení

Jak máme označit nakoupená zařízení?

Stačí označit cedulí, samolepkou, která musí obsahovat: a)symbol Evropské unie (vlajka EU) v souladu s grafickými normami používání tohoto symbolu, b) symbol Integrovaného operačního programu, c) informaci o finanční účasti Evropské unie a...

Označení místností

Musíme označovat místnosti, kde probíhá školení, a jiné akce, které jsou součástí projektu?

Ano, školicí místnost nebo i místnost, kde se koná konference apod., musí být označena symbolem Evropské unie a symbolem Integrovaného operačního programu. Dále musí být označeny také všechny materiály týkající se této akce symbolem Evropské unie a informací o...

Označení materiálů a dokumentů

Které dokumenty, materiály a předměty je potřeba označit logy?

Na všech informačních, školicích a propagačních materiálech musí být umístěna kompletní povinná publicita IOP: -        letáky, brožury, publikace, -        propagační...

Vhodný výběr propagačních předmětů

Jaké propagační předměty mohu v rámci projektu pořídit?

Při výběru propagačních předmětů se zamyslete nad vhodností propagačního předmětu vzhledem k projektu, jeho zaměření, aktivitám, cílové skupině, velikost atd. (například zapalovač není vhodný propagační předmět). Myslete na to, že propagační předmět by...

Označení formou rytiny

Můžeme propagační materiál označit formou rytiny?

Ano, metoda rytiny nebo vtlačení se při dodržení pravidel publicity dají použít, nicméně loga musí být dobře čitelná.

Barevné varianty log

Jaké jsou barevné varianty log, které můžeme použít?

barevná jednobarevná ...

Manuály ke stažení

Kde naleznu manuály a loga IOP ke stažení?

Logo manuál IOP a další související dokumenty naleznete na našem webu nebo na webu strukturálních fondů .

Logo příjemce

Můžeme použít logo příjemce?

Logo příjemce použít můžete. Pokud ho však použijete, tak musíte dodržet pokyny dané Pravidly pro provádění informačních a propagačních aktivit (např. nesmí být větší než logo EU).

Povinnosti příjemce, pokud náklady na projekt dosahovaly více jak 500 000 EUR

Jaké povinnosti má příjemce, pokud náklady na projekt hrazené z veřejných prostředků činily více jak 500 000 EUR a který spočíval ve financování infrastruktury nebo stavebních prací?

1) Umístit velkoplošný reklamní panel v místě a v době realizace projektu Rozměry reklamního panelu by měly odpovídat významu projektu, obecně doporučujeme alespoň 2 x 2 m, a musí obsahovat tyto údaje : ...

Pravidla pro používání log

Jaká pravidla je nutné dodržovat při používání log?

Symboly Evropské unie a Integrovaného operačního programu musí být nedílnou součástí veškerých informačních a propagačních prostředků týkajících se projektů financovaných z prostředků Evropské unie, přičemž musí být dodržena následující pravidla: ...


‹‹      1 2 3 4      ››