Ing. Jaromír Čáp

Telefon 974 818 532
Mobil
Email
Sekce / oddělení Oddělení publicity a administrativního ukončování programů
Číslo místnosti 210
Funkce pověřen řízením oddělení
Konzultační hodiny