Ing. Roman Beneš

Telefon 974 818 516
Mobil
Email
Sekce / oddělení Oddělení kontroly, metodiky a udržitelnosti projektů IOP
Číslo místnosti 212
Funkce vedoucí oddělení
Konzultační hodiny