Kontakty

Celé jméno Telefon Email Oddělení
Ing. Václava Baštářová 974 818 511 Oddělení kontroly, metodiky a udržitelnosti projektů IOP
Ing. Roman Beneš 974 818 516  Oddělení kontroly, metodiky a udržitelnosti projektů IOP
Ing. Michaela Benešová 974 818 307 Oddělení realizace Programu Švýcarsko-české spolupráce a Norských fondů
Renata Blažková 974 818 488 Oddělení publicity a administrativního ukončování programů
Ing. Jaromír Čáp 974 818 532 Oddělení publicity a administrativního ukončování programů
Alena Daňhelová 974 818 514 Oddělení publicity a administrativního ukončování programů
Petr Janouš 974 818 485 Oddělení publicity a administrativního ukončování programů
Mgr. Lucia Kleinová 974 818 495 Oddělení realizace Programu Švýcarsko-české spolupráce a Norských fondů
Mgr. Dana Krouželová 974 818 447 Oddělení publicity a administrativního ukončování programů
Ing. Klára Palasová 974 818 538 Oddělení realizace Programu Švýcarsko-české spolupráce a Norských fondů
Ing. Petra Půlpánová 974 818 496 Oddělení kontroly, metodiky a udržitelnosti projektů IOP
RNDr. Ivo Ryšlavý 974 818 488  
Simona Sedlmajerová 974818489 Oddělení publicity a administrativního ukončování programů
Ing.Petra Šafková 974 818 492 Oddělení kontroly, metodiky a udržitelnosti projektů IOP
Jana Vaníková 974 818 524 Oddělení publicity a administrativního ukončování programů