Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Modernizace veřejné správy je na dobré cestě

Administrativní bezpečnost, zaručený elektronický podpis, autorizovaná konverze dokumentů. To jsou konkrétní témata školení, kterými prochází úředníci státní správy i samosprávy po celé České republice. Své znalosti si mohou prohlubovat díky Evropské unii, z níž čerpají prostředky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. V rozmezí let 2007 – 2013 půjde na vzdělávání úředníků téměř pět miliard korun.

PR článek ke stažení: