Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Ministerstvo vnitra dělá pokroky v čerpání evropských peněz

Za posledních pět měsíců vyplatil odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra příjemcům dotace z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) 645 milionů korun. Proplácení projektů se v roce 2011 značně zrychlilo. Jde téměř o třetinu všech peněz, které se podařilo získat v letech 2007–2010.

Čerpané peníze směřují do projektů vzdělávacích center pro úředníky, zavádění moderních metod v personalistice, zvyšování kvalifikace zaměstnanců veřejné správy. Umožňují také nákup informačních technologií, digitalizaci úřadů a slouží ke zvýšení bezpečnosti, prevence a řešení rizik.

„V čerpání a administraci úspěšných žádostí o evropskou dotaci jsme od začátku letošního roku významně pokročili. Od roku 2007 jsme vyplatili téměř dvě miliardy korun, které slouží ke zkvalitnění státní správy a místní samosprávy,“ řekl Pavel Kryštof, náměstek ministra vnitra pro strategie a programové řízení, do jehož působnosti odbor strukturálních fondů spadá.

Ke konci května 2011 schválilo ministerstvo na realizaci Smart Administration 6111 projektů za 21,4 miliardy korun, z toho byly proplaceny celkem 1,9 miliardy korun na účty příjemců dotace.

Největší objem podpory se podařilo vyčerpat v rámci oblasti intervence IOP 1.1, která se zaměřuje na rozvoj informační společnosti ve veřejné správě. Na elektronizaci veřejné správy a zavádění ICT v územní veřejné správě bylo vyčerpáno 384 mil. Kč. Dalších 475 mil. Kč bylo přerozděleno v rámci IOP 3.4 na služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik. Z této oblasti intervence se financují např. mobilní a koordinační centra pro Policii ČR nebo Národní základna humanitární pomoci ve Zbirohu, která slouží Integrovanému záchrannému systému.

Finanční podpora ve výši 200 milionů korun v rámci OP LZZ 4.1 směřuje na kvalitnější práci úředníků. „V rámci této prioritní osy přijímáme projekty na lepší vzdělávání v práci s informačními technologiemi, zavádění výkonnostních a motivačních modelů, lepší řízení zaměstnanců nebo lepší komunikaci a znalosti zástupců místní samosprávy,“ doplnil náměstek Kryštof.

Tisková zpráva ke stažení: