Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Ministerstvo vnitra ČR modernizuje veřejnou správu, příjemcům schválilo přes 70 procent z fondů EU

Ministerstvo vnitra ČR v rámci vybraných oblastí podpory Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) dosud schválilo přes 16,8 mld. Kč z celkových 22,6 mld. Kč. V letech 2007–2013 chce prostřednictvím strukturálních fondů EU modernizovat informační technologie ve veřejné správě, zkvalitnit práci úředníků, zlepšit služby bezpečnosti, prevence a řešení rizik.

1. Jaké projekty se již realizují?

 • Elektronizace veřejných zakázek (NIPEZ)

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR připravilo projekt, jehož cílem je vybudování Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ), a na jeho realizaci získalo 255 milionů korun z IOP, cca 45 milionů půjde ze státního rozpočtu. Projekt bude plně funkční v polovině roku 2012.

 • Vzdělávání úředníků v regionech

Evropské dotace (OP LZZ) jsou získávány například na budování tzv. vzdělávacích eGON Center. Ministerstvo vnitra ČR v rámci implementace tzv. eGovernmentu, tedy elektronizace a modernizace veřejné správy, dosud schválilo více než 200 milionů korun na podporu 87 vzdělávacích center, jejichž cílem je vzdělávání úředníků a občanů veřejné správy.

 • Kontaktní místa Czech POINT

Prostřednictvím IOP bylo dosud podpořeno 5 272 pracovišť, což představuje čtyři pětiny z celkového počtu kontaktních míst Czech POINT v České republice. Ministerstvo vnitra ČR tak na realizaci elektronického systému Czech POINT schválilo celkem 448 milionů korun z evropských peněz, méně než šestina peněz půjde z rozpočtu příjemců dotace.

 • Kvalitnější řízení zaměstnanců úřadu

Peníze z evropských fondů mohou také pomoci v oblasti řízení lidských zdrojů ve veřejné správě. Například Zlínský kraj předložil v rámci OP LZZ žádost o finanční podporu na realizaci auditu personálních procesů na Krajském úřadu Zlínského kraje, odbornou přípravu a vzdělávání personalistů, vedoucích zaměstnanců i politiků v klíčových oblastech personálního řízení. Projekt přijde Zlínský kraj na téměř sedm milionů korun, přičemž 85 procent nákladů pokryje právě evropská dotace.

 • Základna humanitární pomoci Zbiroh

V areálu bývalých kasáren ve Zbirohu se podařilo díky podpoře z Integrovaného operačního programu realizovat speciální centrální sklad logistiky pro organizaci příjmu a poskytování materiální pomoci, ale také pro zabezpečení vysílání humanitární pomoci při mimořádných událostech jak na území ČR, tak i do zahraničí. Projekt počítá s rozpočtem za bezmála 85 milionů korun.

2. Kolik peněz bylo již rozděleno na projekty?

 • Do těchto výzev bylo podáno 6 644 projektů v celkovém finančním objemu 25 247 milionů korun.
 • Schváleno bylo dosud 6 041 projektů za 16 862 milionů korun, což představuje okolo 74% z celkové alokované částky 22 654,8 milionu korun na dané části programu IOP a OP LZZ.
 • Celkem bylo vydáno 5793 rozhodnutí o přidělení dotace v hodnotě 13 608,2 milionu korun.
 • Žadatelům bylo dosud proplaceno ze strukturálních fondů EU v rámci  IOP a OP LZZ více než 1 855 milionů korun.

MV ČR vyhlásilo k dnešnímu dni již 25 výzev (11 v rámci IOP, 14 v OP LZZ), z toho je otevřena až do konce června 2011 výzva IOP č. 11 pro příjem žádostí o podporu na projekty, jejichž aktivity jsou zaměřené na jednotnou úroveň informačních systémů operačních středisek IZS. 

V průběhu loňského roku MV ČR zaznamenalo enormní nárůst podaných projektů, které byly a jsou postupně schvalovány. Na začátku roku 2010 byl celkový finanční objem schválených projektů 5 261 mil. Kč (včetně 85% podílu EU), v červenci to bylo už 13 372 mil. Kč a o pět měsíců později dokonce 15 846 mil. Kč, což představuje zhruba třikrát více než na začátku roku. Podobné vzrůstající tempo zaznamenal Odbor strukturálních fondů MV ČR i v objemu přijatých žádostí o dotaci.

3. Celkový rámec

 • V období 2007 – 2013 má MV v rámci IOP k dispozici celkem 676,3 milionu EUR, resp. 17 580,6 milionu korun.
 • V rámci OP LZZ je ve stejném období k dispozici 195,1 milionu EUR, resp. 5 074,2 milionu korun.
 • Prostředky jsou vždy doplněny financemi z rozpočtů příjemců (85 % prostředků ze zdrojů EU, 15 % ze státního rozpočtu, krajských či obecních rozpočtů).
 • MV ČR má 40 % podíl na celkové alokaci IOP, 10% podíl na OP LZZ v ČR.

4. Strukturální fondy v gesci ministerstva vnitra

Bezproblémové čerpání evropských dotací pro zlepšování kvality veřejné správy, vzdělání úředníků a modernizaci úřadů zajišťuje Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR. Ten jednotlivé výzvy v rámci programů vyhlašuje, následně vybírá a hodnotí projektové záměry, kontroluje jejich průběh. Mezi žadatele se řadí obce, kraje či orgány státní správy.

Tisková zpráva ke stažení: