Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Liberecký kraj již na podporu kvalitní veřejné správy získal 88 miliónů korun

Na modernizaci a elektronizaci veřejné správy v Libereckém kraji již byly schváleny projekty za 87,6 miliónu korun. V rámci Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) dosud Ministerstvo vnitra ČR schválilo orgánům územní samosprávy 194 libereckých projektů. Celorepublikový průměr je 423 schválených projektů. Jedním z úspěšných žadatelů v kraji je například město Jilemnice s plánem na zkvalitnění řízení a managementu městského úřadu a největší příspěvkové organizace města – Masarykovy nemocnice.

V průměru na třináct krajů České republiky mimo Hlavní město Prahu dosahuje objem schválených žádostí ve výzvách vyhlášených Ministerstvem vnitra ČR pro obce, města a kraje v rámci dvou operačních programů – Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Integrovaného operačního programu celkem 113,5 miliónu korun, objem dotací na projekty v Libereckém kraji činí 87,6 miliónu korun. „Za první tři roky existence Integrovaného operačního programu jsme schválili 180 projektů v celkové hodnotě 15 miliónů korun a 14 projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 72,5 miliónu korun,“ popisuje čerpání v Libereckém kraji Pavel Kryštof, ředitel Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR.

V Jilemnici chtějí zkvalitnit řízení na městském úřadě

Jedním ze schválených projektů je například Zavedení CAF v Jilemnici. „Město Jilemnice potřebuje zkvalitnit komunikaci uvnitř Městského úřadu v Jilemnici i jeho vystupování navenek, ale také zvýšit transparentnost a větší otevřenost Masarykovy městské nemocnice. K tomu má posloužit evropský model CAF (Společný hodnotící rámec), který byl vyvinut za účelem zlepšování kvality a výkonnosti ve veřejné správě. Jedná se o metodu, která nám pomůže zmapovat a zanalyzovat stávající situaci a navrhnout optimální řešení,“ říká Vladimír Richter, starosta města Jilemnice, které má mimo jiné několikaleté zkušenosti se zapojováním veřejnosti do veřejné diskuse v rámci projektu „Zdravé město“. Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na téměř 6 miliónů korun, přičemž 85 procent půjde ze strukturálních fondů a zbývajících 15 procent představují vlastní zdroje příjemce.  

Regionu dominuje Liberec

Nejvíce schválených žádostí má město Liberec, které dosud uspělo ve čtyřech případech. Hodnota schválených projektů libereckého města činí téměř 20 milionů korun. Naopak největším žadatelem co do objemu schválených projektů je Liberecký kraj. Ten byl úspěšný ve dvou případech, kdy celková hodnota projektových žádostí dosáhla 22,5 milionu korun. Celkem 143 obcím libereckého kraje byly schváleny žádosti o dotaci na modernizaci územní veřejné správy, jejich hodnota činí celkem 12,4 miliónu korun.

Za první tři roky fungování Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), jejichž vybrané oblasti má ve své kompetenci Ministerstvo vnitra ČR, bylo v celé České republice podpořeno více než 5 400 projektů a celková výše schválené podpory již dosáhla 10,6 miliardy korun. Do konce roku 2013 má Ministerstvo vnitra k dispozici 22,6 miliard korun, kterými může podpořit projekty, jejichž cílem je zkvalitnění služeb veřejné správy.

Žadatelé o finanční podporu z IOP a OP LZZ mají široké možnosti, jak se informovat o podmínkách a procesu získávání dotace. Mohou se obrátit na Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR, který jednotlivé výzvy v rámci programů vyhlašuje, vybírá a hodnotí, kontroluje průběh a konzultuje s žadateli projektové záměry. Projekty mohou podávat obce, kraje či organizace státní správy. 

 

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra

Tisková zpráva ke stažení: