Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Liberecký kraj je mezi kraji druhý nejlepší v čerpání z evropských fondů

Z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) má schválené projekty za 161,2 milionu korun.

Úředníci z krajského úřadu Libereckého kraje jsou druzí nejlepší v čerpání evropských dotací v rámci České republiky. Peníze směřují do rozvoje služeb eGovernmentu a do zvyšování výkonnosti úředníků a kvality služeb či vzdělávání. V České republice se tak Liberecký kraj zařadil mezi špičku v čerpání. Na vítězství dosáhl Karlovarský kraj a třetí příčku obsadil Kraj Vysočina.

„Liberecký kraj dosáhl v rámci celorepublikového hodnocení krajů druhých nejlepších výsledků. Přestože se jedná o kraj s druhým nejmenším počtem obyvatel, orgánům veřejné správy se zatím podařilo předložit pět úspěšných projektů v celkové hodnotě téměř 161,2 milionu korun,“ hodnotí čerpání Aleš Temr, ředitel Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR.

Zefektivnění služeb úřadu

Jedním z projektů v Libereckém kraji je například Posilování institucionální kapacity a efektivnosti Krajského úřadu Libereckého kraje. „Cílem projektu je zvýšit schopnost krajského úřadu efektivně řídit svůj provoz, plánovat a využívat své zdroje a účinně plnit úkoly. Do realizace projektu bude různou měrou zapojeno 350 zaměstnanců krajského úřadu,“ říká Mgr. René Havlík, ředitel krajského úřadu. Projekt bude podpořen z OP LZZ částkou téměř 11,4 milionu korun. Dalších 2,01 milionu korun uhradí příjemce podpory z vlastních zdrojů.

Projekt je určen zaměstnancům krajského úřadu, je pro ně příležitostí získat nové vědomosti a rovnou je aplikovat v praxi. Pro vybrané menší skupiny je projekt zároveň příležitostí aktivně se podílet na vytváření takových řešení, která bude nadále úřad rozvíjet a využívat. Projekt je realizován od ledna 2010 do prosince 2012. Efektem projektu bude praktická implementace procesního a projektového řízení jako běžné součásti práce úřadu na všech úrovních, strategického plánovaní coby jednoho z řady klíčových procesů a nastartování procesu trvalého zlepšování, a to formou posilování slabých stránek úřadu, které jsou výsledkem sebehodnocení pomocí metody CAF. Samozřejmostí je nastavení Vize úřadu jakožto jednotného cíle, ke kterému se chce Krajský úřad Libereckého kraje pomalými kroky blížit.

Z Integrovaného operačního programu čerpal Liberecký kraj finanční prostředky v rámci výzvy č. 8 (Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích), v programu OP LZZ využil výzev více, a to č. 40 (Vzdělávání v eGon Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností), 42 (Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy), 57 (Řízení lidských zdrojů v územní samosprávě) a 69 (Vzdělávání pro územní veřejnou správu).

Dokument ke stažení: