Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Legislativa a metodiky

Základní právní předpisy a metodiky, týkající se oblastí činnosti Odboru strukturálních fondů MV ČR a jednotlivých operačních programů. Metodiky jsou určeny těm z vás, kteří přípravují návrh projektu pro OSF. V publikacích naleznete popis jednotlivých procesů od zpracování žádosti až k uzavření projektu.

Legislativa

Základní právní předpisy, týkající se oblastí činnosti Odboru strukturálních fondů MV ČR a jednotlivých operačních programů.

 

Metodiky

Řada důležitých materiálů a metodik, které vám pomůžou zvládnout přípravu projektů. Další informace naleznete též v sekci "FAQ".