Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Legislativa

Základní právní předpisy, týkající se oblastí činnosti Odboru strukturálních fondů MV ČR a jednotlivých operačních programů.

Základní předpisy:

Úplné znění předpisů najdete např. na Portálu veřejné správy, sekce Vyhledávání v zákonech.

Nejdůležitější právní předpisy Evropského společenství: