Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Kvalitnější výkon územní veřejné správy

Podpora strategického plánování v obcích i regionech, vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje, zavádění a rozvoj místních Agend 21, systematická práce s veřejností … To je jen krátký výčet postupů posilujících efektivitu územní veřejné správy v České republice. Aplikovat moderní metody řízení v úřadech a rozvinout možnosti pro uplatňování udržitelného rozvoje v praxi si klade za cíl projekt s názvem Strategické řízení v obcích – kvalitně a efektivně. Projekt je realizován v rámci výzvy č. 62 „Optimalizace chodu úřadů a územních samosprávných celků“ Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Realizátorem projektu je Národní síť Zdravých měst České republiky.

PR článek ke stažení: