Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Kvalitnější řízení Moravskoslezského kraje

Moravskoslezsk___kraj.jpg Projekt Rozvoj kompetencí strategického, procesního a projektového řízení a kvality se realizoval v rámci výzvy č. 42 - "Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy" Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s cílem zvýšit kvalitu řízení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Ministerstvo vnitra projekt podpořilo 13 mil. Kč.

Operační program Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Oblast podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Číslo a název výzvy 42 - Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy
Realizátor

Moravskoslezský kraj

Celkové náklady projektu 15 324 543 Kč
Přínosy projektu
  • rozvoj a zvýšení kvality managementu krajského úřadu
  • aplikace modelu CAF
  • zavádění principů projektového řízení a strategického plánování v oblasti regionálního rozvoje
Obsah projektu
Cílem projektu je zajistit rozvoj kvality řízení, managementu, transparentnosti a otevřenosti Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Projekt pokračuje v zavádění principů projektového a procesního řízení a strategického plánování v oblasti regionálního rozvoje včetně pokračování v aplikaci modelu Společný hodnotící rámec (CAF).
 
Díky modelu CAF může úřad využívat metody řízení kvality ke zvyšování výkonnosti. Velkou předností modelu je možnost identifikovat silné a slabé stránky a navrhnout oblasti zlepšení úřadu prostřednictvím sebehodnocení prováděného vlastními zaměstnanci úřadu. CAF tým vytvořený v rámci projektu sestavil Akční plán rozdělený do oblastí. Na podnětech ke zlepšování se podíleli hlavně zaměstnanci krajského úřadu. Díky tomu, že se vedení kraje postupně jednotlivými oblastmi zabývá, došlo již k řadě pozitivních změn, např. ke změně modelu hodnocení zaměstnanců, úpravě pracovní doby, podpoře jazykového vzdělávání, posílení neformálních vztahů či úpravě vnitřních předpisů.
 
"Za nejsilnější stránku projektu považujeme to, že cíl projektu naplňuje dlouhodobé strategické cíle úřadu a má silnou podporu vedení úřadu," doplňuje Dana Sačková z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
Více informací

http://www.kr-moravskoslezsky.cz