Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Královéhradecký kraj již na podporu kvalitní veřejné správy získal 119 milionů korun

Na modernizaci a elektronizaci veřejné správy v Královéhradeckém kraji již byly schváleny projekty za 119 milionů korun. Orgány územní samosprávy již v tomto regionu získaly souhlas pro 415 projektů, přičemž celorepublikový průměr na kraj je 423 schválených projektů. Jedním z úspěšných žadatelů je například úřad Královéhradeckého kraje s projektem na vzdělávání úředníků v eGon Centrech.

Podporu modernizace veřejné správy zajišťuje Ministerstvo vnitra ČR prostřednictvím evropských peněz z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

„Třináct krajů České republiky (mimo Prahu) má v průměru z obou operačních programů schváleno 113,5 milionu korun, objem dotací na projekty v Královéhradeckém kraji činí 119 milionů korun,“ popisuje republikové srovnání Karlovarského kraje Pavel Kryštof, ředitel Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR.

Další vzdělávání v Hradci Králové

Projektů, které jsou zaměřené na vzdělávání úředníků, je hned několik. Královéhradecký kraj získal pro tuto oblast dotaci přes 1,8 milionu korun z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. “Jedním z cílů projektu je zvýšení kvality a rychlosti služeb, které úřad poskytuje občanům, zvýšení efektivnosti fungování úřadu a ostatních organizací. Toho je možné dosáhnout efektivním vzděláváním, odbornou přípravou a rozvojem zaměstnanců veřejné správy v postupné implementaci eGovernmentu do praxe. V rámci projektu budou postupně proškolováni zaměstnanci úřadu, zaměstnanci krajem zřizovaných a zakládaných organizací a členové zastupitelstva. Vzdělávací programy jsou zaměřené na práci s datovými schránkami a elektronickým podpisem, základní znalosti v oblasti Czech POINTu, ovládání aplikací MS Office a mnoho dalších,“ uvedla Markéta Vítková, projektová manažerka z Centra evropského projektování. Jednotlivé kurzy probíhají v prostorách krajského úřadu formou prezenční výuky. Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na cca dva miliony korun. Rozdíl mezi celkovými náklady a dotací zaplatí příjemce z vlastních zdrojů.

Nový Bydžov a Broumov mají nejvíce schválených projektů

Nejvíce schválených projektů v Královéhradeckém kraji mají města Nový Bydžov a Broumov, která byla úspěšná celkem ve čtyřech případech. Celková hodnota schválených projektů ve všech městech Královéhradeckého kraje dosáhla více než 68 milionů korun, přičemž 95 procent schválené dotace připadá na projekty z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Zbytek tvoří finanční podpora z Integrovaného operačního programu. Obce byly úspěšné v 341 případech, kde hodnota schválených projektů činí 30,4 milionu korun. Rovněž i zde byla poskytnuta dotace z Integrovaného operačního programu.

Za první tři roky fungování Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), jejichž vybrané oblasti má ve své kompetenci Ministerstvo vnitra ČR, bylo v celé České republice podpořeno více než 5 800 projektů a celková výše schválené podpory již dosáhla 11,5 miliardy korun. Do konce roku 2013 má Ministerstvo vnitra k dispozici 22,6 miliard korun, kterými může podpořit projekty, jejichž cílem je zkvalitnění služeb veřejné správy.

Žadatelé o finanční podporu z IOP a OP LZZ mají široké možnosti, jak se informovat o podmínkách a procesu získávání dotace. Mohou se obrátit na Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR, který jednotlivé výzvy v rámci programů vyhlašuje, vybírá a hodnotí, kontroluje průběh a konzultuje s žadateli projektové záměry. Projekty mohou podávat obce, kraje či organizace státní správy.

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra

Tisková zpráva ke stažení: