Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Královéhradecký kraj boduje v počtu předložených projektů financovaných penězi z evropských fondů

Z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) má schválené projekty za 132,76 milionu korun.

V rámci České republiky uzavírají úředníci z krajského úřadu Královéhradeckého kraje první polovinu úspěšných krajů v čerpání evropských dotací. V počtu předložených projektů se společně s Vysočinou řadí dokonce na dělené první místo. Peníze směřují do rozvoje služeb eGovernmentu a do zvyšování výkonnosti úředníků a kvality služeb či vzdělávání. Na nejvyšší příčku dosáhl Karlovarský kraj.

„Královéhradecký kraj se v rámci celorepublikového hodnocení krajů zařadil mezi úspěšně čerpající krajské úřady. Úředníkům z místního krajského úřadu se zatím podařilo předložit osm úspěšných projektů v celkové hodnotě přes 132,76 milionu korun, což je společně s krajem Vysočina nejvíce projektů ze všech krajů,“ hodnotí čerpání Aleš Temr, ředitel Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR.

Zefektivnění služeb úřadu

Jedním z projektů v Královéhradeckém kraji je například Smart kraj = smart region. „Cílem projektu je posílit efektivní územní veřejnou správu a veřejné služby v Královéhradeckém kraji, zlepšit kvalitu managementu krajského úřadu a jeho řízení, zkvalitnit vzdělávání a další rozvoj úředníků a řízení procesů na krajském úřadě,“ říká Bc. Marcela Bezdíčková, projektová manažerka. Projekt bude podpořen z OP LZZ částkou přes 15,3 milionu korun. Dalších přes 2,7 milionu korun uhradí příjemce podpory z vlastních zdrojů.

V průběhu projektu dojde k vytvoření a implementaci vize a strategie krajského úřadu a budou zpracovány funkční strategie v oblasti komunikace, marketingu, personalistiky, financí a IT. Součástí klíčových aktivit projektu budou i dva průzkumy spokojenosti veřejnosti se službami poskytovanými královéhradeckým krajským úřadem a zaměstnanců s řízením úřadu. Projekt byl zahájen v lednu 2010 a ukončen bude prosinci 2012.

Z Integrovaného operačního programu čerpal Královéhradecký kraj finanční prostředky v rámci výzvy č. 8 (Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích), v programu OP LZZ využil výzev více, a to č. 40 (Vzdělávání v eGon Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností), 42 (Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy) a 69 (Vzdělávání pro územní veřejnou správu). Některé z krajů pak z evropských fondů čerpaly ještě z výzvy č. 57 (Řízení lidských zdrojů v územní samosprávě).

Dokument ke stažení: