Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Kraj Vysočina je na špici v čerpání peněz z evropských fondů

Z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) má schválené projekty za 159,5 milionu korun.

Úředníci z krajského úřadu kraje Vysočina jsou třetí nejlepší v čerpání evropských dotací v rámci České republiky. Peníze směřují do rozvoje služeb eGovernmentu a do zvyšování výkonnosti úředníků a kvality služeb či vzdělávání. V České republice se tak kraj Vysočina zařadil mezi špičku v čerpání. Na vítězství dosáhl Karlovarský kraj a na pomyslném druhém místě se umístil Liberecký kraj.

„Kraj Vysočina se zařadil mezi tři nejlépe čerpající krajské úřady v rámci celorepublikového hodnocení krajů. Úředníkům z místního krajského úřadu se zatím podařilo předložit osm úspěšných projektů v celkové hodnotě přes 159,5 milionu korun, což je společně s Královéhradeckým krajem nejvíce projektů ze všech krajů,“ hodnotí čerpání Aleš Temr, ředitel Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR.

Zefektivnění služeb úřadu

Jedním z projektů v kraji Vysočina je například Řízení lidských zdrojů v podmínkách Krajského úřadu kraje Vysočina. „Cílem projektu je dosáhnout vyšší efektivnosti vynakládání veřejných prostředků a podpořit strategický rozvoj kraje. Realizované aktivity rovněž přispějí k lepšímu manažerskému rozhodování vedoucích úředníků krajského úřadu a díky tomu ke zlepšení poskytovaného servisu veřejné správy,“ uvedla Ing. Bc. Ivana Hanáková-Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů Krajského úřadu Kraje Vysočina. Projekt bude podpořen z OP LZZ částkou přes 6,1 milionu korun. Dalších téměř 1,008 milionu korun uhradí příjemce podpory z vlastních zdrojů. 

Projekt spočívá v implementaci aktivit vedoucích ke zdokonalení a současně zefektivnění řízení lidských zdrojů na Krajském úřadu kraje Vysočina, s čímž souvisí také zavedení a využívání komplexní softwarové podpory pro činnosti doprovázející řízení lidských zdrojů. Nezbytnou součástí je také podpora osobního rozvoje zaměstnanců s důrazem na rozvoj manažerských kompetencí a dispozic u vedoucích pracovníků. Projekt je realizován od září 2010 do srpna 2012.

Z Integrovaného operačního programu čerpal kraj Vysočina finanční prostředky v rámci výzvy č. 8 (Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích), v programu OP LZZ využil výzev více, a to č. 40 (Vzdělávání v eGon Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností), 42 (Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy) a 57 (Řízení lidských zdrojů v územní samosprávě). Některé z krajů pak z evropských fondů čerpaly ještě z výzvy č. 69 (Vzdělávání pro územní veřejnou správu).

Dokument ke stažení: